Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczona do przekazania w dzierżawę - część działki nr 22790/30 Łomża ul. Dmowskiego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczona do przekazania w dzierżawę Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/, Prezydent Miasta Łomża, podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę niżej opisaną nieruchomość

Łomża, dn. 23 listopada 2021 r.

WGN.6845.3.105.2021

WYKAZ

                nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczona do przekazania w dzierżawę

 

                Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/, Prezydent Miasta Łomża,podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę niżej opisaną nieruchomość:

 

Nr działki, lokalizacja

 

 

Powierzchnia

dzierżawy (m²)

 

Numer księgi wieczystej

 

Opis

 

Wysokość czynszu

w skali roku

 

 

Okres dzierżawy

 

Dzierżawca
Część działki nr 22790/30 Łomża ul. Dmowskiego

Pow. 55 m², 78 m², 54 m², 54 m², 58 m²

LM1L/00088627/1

 

Nieruchomość gruntowa o pow. 5 1673 m2

 

1,00 zł/m²

Czynsz powiększany corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez GUS za rok miniony

3 lata

Na rzecz użytkowników lokali przyległych do terenu ogródka, zlokalizowanego na parterze budynku wielorodzinnego.

 

 

            Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Łomży Stary Rynek 14 w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami pokój 212 lub telefonicznie pod numerem 86 215 68 24.

            Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. 25.11 do 15.12.2021 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki

Zastępca Prezydenta Miasta

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

Akceptował: Paulina Gałązka – Naczelnik - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami – tel. 86 215 68 19

Opracował/sprawę prowadzi: Renata Niklewicz – Inspektor – WGN – tel.86 215 68 24

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 25 lis 2021 15:43
  • Data opublikowania: czwartek, 25 lis 2021 15:53