Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzienie Komisji Edukacji i Kultury

Uprzejmie informuję, że Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury zwołała na dzień 21 października 2020 r. /środa/ na godz. 16.00 posiedzenie Komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.

 

Proponowany porządek posiedzenia Komisji :

 

  1. Przyjęcie protokołu nr 25/20 z dnia 28 września 2020 r.
  2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łomża za I półrocze 2020 roku w działach merytorycznie podległych Komisji wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 2020 r. – druk nr 477, 492
  3. Informacja o pracach inwestycyjnych, remontach i adaptacjach pomieszczeń zrealizowanych w 2020 roku w placówkach oświatowych miasta Łomża.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 16 paź 2020 10:41
  • Data opublikowania: piątek, 16 paź 2020 10:43
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 23 paź 2020 08:46