Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Łomży - Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje...

że nadal posiada środki finansowe do wykorzystania w 2004 roku na zadania ustawowe:
- przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionych na tych stanowiskach osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych,
- udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Osoby zainteresowane tymi formami wsparcia prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej - BZiRON, tel. 216-74-16
  • Data powstania: Data powstania: środa, 11 sie 2004 08:37
  • Data opublikowania: środa, 11 sie 2004 08:44
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 lut 2005 08:53