Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia, które odbędzie się dnia 21 stycznia 2020 r. o godz. 16.00. Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek:

  1. Przyjęcie protokołu nr 2/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – druk 331,331A
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok – druk nr 330,330 A
  4. Analiza i przyjęcie Planu Pracy Komisji oraz zgłoszenie propozycji tematów do Planu Pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.
  5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2019.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu.

                                                                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                        Rodziny, Sportu i Zdrowia

                                                                                                                                               Andrzej Wojtkowski

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 14 sty 2020 11:31
  • Data opublikowania: wtorek, 14 sty 2020 11:33
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sty 2020 09:31