Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 21 stycznia 2020 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta, które odbędzie się 21 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 (wtorek) w Biurze Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Informacja Prezydenta o dokonanych przez niego zarządzeniami zmianach w budżecie (Zarządzenia nr 373/19 z 19 grudnia 2019 r., 380/19 z 30 grudnia 2019 r.).
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)    zmian w WPF na lata 2020 – 2034 /druk nr 328, 328A/,

b) zmian w budżecie na rok 2020 /druk 330, 330A/.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawieudzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży /druk nr 331, 331A/.
  2. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji w 2019 roku.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020 oraz zgłoszenie propozycji do planu pracy Rady na 2020 rok.
  4. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu.

 

 

Przewodniczący

                                                                                              Komisji Finansów i Skarbu Miasta

 

 

                                                                                                            Mariusz Tarka

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 14 sty 2020 09:37
  • Data opublikowania: wtorek, 14 sty 2020 09:38
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sty 2020 09:31