Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP III, części II zadania - Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znajduje się w pliku poniżej.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 29 lis 2019 10:06
  • Data opublikowania: piątek, 29 lis 2019 10:09
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 gru 2019 07:43