Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy jednotorowej linii kablowej 110kV - ul. Wojska Polskiego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

         Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy jednotorowej linii kablowej 110kV relacji GPZ Łomża 1 – GPZ Łomża 2 wraz z towarzyszącą jej kanalizacją światłowodową, na terenie obejmującym działki nr: 30226, 30216/3, 30217/3, 30219/3, 30220/2, 30221/2, 30601, 31331, 31333, 30748/1, 30749/1, 30750/1, 30753/1, 30754/1, 30756/1, 30757/1, 30807/1, 30808/1, 30811/5, 30812/5, 30813/5, 30814/1, 30815/1, 30816/1, 30817/1, 30818/4, 30818/5, 30820/4, 30820/5, 30821/4, 30821/5, 30822/4, 30822/5, 30823/4, 30823/5, 30824/1, 30825/4, 30825/5, 30827/4, 30827/5, 30750/2, 30826/1, 30828/4, 30828/5, 30829/1, 30830/4, 30830/5, 30831/8, 30831/9, 30832/7, 30832/8, 30832/5, 30833/1, 30834/1, 30852/1, 30853/1, 30857/1, 30858/1, 30860/2, 30860/4, 30861/3, 30861/6, 30861/8, 30877/6, 30929/4, 30910/45, 30910/93, 30910/95, 40653, 40070/1, 40070/8, 40071/2, 40071/1, 40073, 40074/1, 40074/2, 40074/3, 40076, 40075, 40116/1, 40116/3, 40116/5, 40116/6, 40145/4, 40146/1, 40146/4, 40147/2, 40649, 40207/13, 40653, 40207/5, 40654, 40653, 40386, 40389, 40387, 40391, 40392, 40420, 40421, 40422, 40454, 40209/1, 40418, położonym w rejonie ul.: Wojska Polskiego, mjr Stanisława Cieślewskiego, Poznańskiej i Al. Legionów w Łomży

 

          W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży (Stary Rynek 14, pok. 205) w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży.

          Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 9 sie 2019 09:56
  • Data opublikowania: piątek, 9 sie 2019 09:58
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 sie 2019 08:42
Linki