Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

"Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży do przepisów p.poż i wymagań higieniczno-sanitarnych".
  • Data powstania: Data powstania: piątek, 26 lip 2019 14:32
  • Data opublikowania: piątek, 26 lip 2019 14:35
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 sie 2019 08:44
Linki