Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury, które odbędzie się dnia 17 czerwca 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, ul. Nowa 2.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji :

  1. Przyjęcie protokołu nr 7/19 z 20 maja 2019 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Łomżyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – druk nr 175,175 A.
  3. Informacja dotycząca przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dziecii młodzieży w naszym mieście.
  4. Ocena przygotowania obiektów oświatowych do remontów podczas wakacji.
  5. Informacja o działalności placówek kultury w naszym mieście ze wskazaniem możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na działalność / Teatr Lalki i Aktora, Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego/ - druk nr 100, 100/2, 100/3
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.      

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

 

 

                                                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                                                           Komisji Edukacji i Kultury

 

                                                                                                                                              dr Tadeusz Kowalewski

  • Data powstania: Data powstania: środa, 12 cze 2019 14:05
  • Data opublikowania: środa, 12 cze 2019 14:08
  • Data przejścia do archiwum: środa, 19 cze 2019 07:49
Linki