Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 23 maja 2019 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 23 maja 2018 r. godz. 15.30 (czwartek) w Biurze Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łomży za 2018 rok /druk nr 115/, rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok /druk nr 150/ wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r. /druk nr 114/ oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury   za 2018 r. /druk nr 112/.
  3. Zaopiniowanie Informacji o realizacji uchwał podjętych przez Radę w I kwartale 2019 r. /druk 149/.
  4. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu.

 

 

     Przewodniczący

                                                                                                             Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                       Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 15 maj 2019 12:22
  • Data opublikowania: środa, 15 maj 2019 12:23
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 maj 2019 09:30
Linki