Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury, które odbędzie się dnia 18 marca 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży.
 1. Przyjęcie protokołu nr 3/19 z dnia 18 lutego 2019 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża – druk nr 90,90 A
 3. Zajęcie stanowiska w sprawie współpracy Miasta Łomża z ukraińskim miastem partnerskim Nowograd-Wołyński – druk nr 89
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Łomży – druk nr 94,94A
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Łomży – druk nr 95,95A
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok w działach merytorycznie podległych Komisji.
 7. Informacja o działalności placówek kultury w naszym mieście ze wskazaniem możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na działalność /Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych, Teatr Lalki i Aktora, Miejska Biblioteka Publiczna, Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego, Muzeum Północno- Mazowieckie, Domek Pastora/.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.      

       Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

 

 

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury

 

                                                                                                                                            dr Tadeusz Kowalewski

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 14 mar 2019 15:01
 • Data opublikowania: czwartek, 14 mar 2019 15:04
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 22 mar 2019 08:17
Linki