Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, które odbędzie się dnia 19 marca 2019 r. /wtorek/ o godz. 16.00. Posiedzenie odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej, ul. Polowa 39.

Proponowany porządek

 1. Przyjęcie protokołu nr 3/19 z dnia 18 lutego 2019 r.
 2. Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży za 2018 r.- druk nr 84
 3. Ocena realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2018 rok.- druk nr 85
 4. Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2018 r. – druk nr 87
 5. Sprawozdanie z zakresu realizacji zadań pomocy społecznej za 2018 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r. – druk nr 86
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku – druk nr 88 , 88 A
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok w działach merytorycznie podległych Komisji.
 8. Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych Miasta Łomża – druk nr 97
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

                                                                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                            Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

                                                                                                                                         Agnieszka Białobrzewska

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 14 mar 2019 12:45
 • Data opublikowania: czwartek, 14 mar 2019 12:49
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 22 mar 2019 08:17
Linki