Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wykaz osób fizycznych i prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających prawnej którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty od 1.01.-31.12.2018r.

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa firmy

Forma udzielenia ulgi

Kwota w zł

Uwagi

1.

Elżbieta Kowalska Małachowska

Umorzenie 50% zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę

4.708 ,-

ważny interes podatnika

2.

Krzysztof Gryglik

Umorzenie zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę

11.310,-

ważny interes podatnika

3.

Kulaszewski Ryszard

Umorzenie 50% zaległości

oraz rozłożenie na raty 50% zaległości i odsetek za zwłokę

3.385,-

 

 

3.201,-

ważny interes podatnika

4.

Paluch Lech

Umorzenie zaległości podatkowej

949,-

ważny interes podatnika

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 11 sty 2019 10:54
  • Data opublikowania: piątek, 11 sty 2019 11:03
Linki