Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej SN i NN oraz stacji transformatorowej - ul. Akademicka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945) informuję, że na wniosek Greenvit Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów, w dniu 11.01.2019r. została wydana decyzja Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV, budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV oraz budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4kV, na terenie obejmującym działkę nr 23166/7, położonym w rejonie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Akademickiej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 11 sty 2019 08:44
  • Data opublikowania: piątek, 11 sty 2019 08:47
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sty 2019 09:01
Linki