Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym - ul. Szmaragdowa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

           Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 13.11.2018r. została wydana decyzja Nr 44/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym, na terenie obejmującym działki nr: 12294/2, 12295/5, 12295/6 i 12295/8, położonym w rejonie ul. Szmaragdowej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 13 lis 2018 10:40
  • Data opublikowania: wtorek, 13 lis 2018 10:42
  • Data przejścia do archiwum: środa, 28 lis 2018 08:05
Linki