Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Wąska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

              Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Pana Tomasza Bałdygi w dniu 05.11.2018 r. została wydana decyzja nr 66/2018 o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku, z piwnicą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym w rejonie ul. Wąskiej w Łomży, obejmującym działki o numerach geod. 11937/7, 10790/7, 11937/8, 10790/8.

 

              Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. nr 205.

 

               Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

               Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 5 lis 2018 13:58
  • Data opublikowania: poniedziałek, 5 lis 2018 14:02
  • Data przejścia do archiwum: środa, 21 lis 2018 08:41
Linki