Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV i kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Raginisa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

            Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 30.10.2018r. została wydana decyzja Nr 43/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN-15kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15kV/nN oraz dla planowanej przebudowy i rozbiórki istniejącej linii SN, na terenie obejmującym działki nr: 21795/4, 21766, 21795/1, 21811, 21813, 21800, 21799, 21796/2, 21797, 21798, 21796/1, 21739, 21741/2, 21741/4, 23798, położonym w rejonie ul. Chętnika, ul. Raginisa i ul. Wojska Polskiego w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 30 paź 2018 11:19
  • Data opublikowania: wtorek, 30 paź 2018 11:21
  • Data przejścia do archiwum: środa, 14 lis 2018 08:02
Linki