Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej dobudowy szybu windowego do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej dobudowy szybu windowego do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, na terenie obejmującym część działki nr 10954/7 położonym przy ul. Kopernika 16 w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 5 paź 2018 13:54
  • Data opublikowania: piątek, 5 paź 2018 13:56
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 12:29
Linki