Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Wąska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

          Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że zgodnie z art. 106 K.p.a. oraz w świetle art. 53 ust. 4 pkt 6 i art. 64 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami), w dniu 01.10.2018 r. wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Łomży, o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku, z piwnicą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym w rejonie ul. Wąskiej w Łomży, obejmującym działki o numerach geod. 11937/7, 10790/7, 11937/8, 10790/8.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 1 paź 2018 08:45
  • Data opublikowania: poniedziałek, 1 paź 2018 08:50
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 paź 2018 10:46
Linki