Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wykaz decyzji wygasłych z dniem 01.01.2018r. - zgodnie z art.546 Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz.1566 z późniejszymi zmianami)

 

           Wykaz decyzji, które wygasły z dniem 01.01.2018r., wydanych na podstawie art.50 i art.59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1073 z późniejszymi zmianami), dotyczących nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze, o którym mowa w art.169 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz.1566 z późniejszymi zmianami), lub w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, z wyjątkiem decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych, oraz z zastrzeżeniem art.546 ust.2 i 3 ustawy Prawo wodne.

 

 

Tabela 1. Wykaz decyzji wydanych na podstawie art.50 ustawy o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym.

 

 

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji       i data jej wydania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Przedmiot inwestycji, określenie zamierzenia

Określenie terenu inwestycji

Uwagi

 

 

Prezydent Miasta Łomża

 

2/2010

20.01.2010r.

 

Miasto Łomża, St. Rynek 14, 18-400 Łomża

 

budowa terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią            – Bulwary

teren położony w Łomży w rejonie ulicy Zjazd i ulicy Rybaki, na działkach nr: 10059/1, 10060, 10061, 10062, 10063, 10077/6, 10078/8, 10079/2, 10081, 10114/1, 10114/2, 10758/1, 10758/2, 10759, 10764/2, 10764/3, 10768, 10769, 10770, 10772, 10767/3, 10767/4, 51169/2, 51169/3, 51169/4, 50355

 

 

 

 

Tabela 2. Wykaz decyzji wydanych na podstawie art.59 ustawy o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym.

 

 

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji     i data jej wydania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Przedmiot inwestycji, określenie zamierzenia

Określenie terenu inwestycji

Uwagi

 

Prezydent Miasta Łomża

64/2008

15.05.2008r.

 

budowa budynku gospodarczego

18-400 Łomża, ul. Nadnarwiańska, działka nr 10009

 

 

Prezydent Miasta Łomża

4/2009

14.01.2009r.

 

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach mieszkalnych

18-400 Łomża, ul. Zdrojowa, działka nr 11873/2

 

 

Prezydent Miasta Łomża

13/2010

10.02.2010r.

 

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka, działki nr 20125 i 20126

 

 

Prezydent Miasta Łomża

56/2012

29.11.2012r.

 

budowa budynku gospodarczo-garażowego

18-400 Łomża, ul. Rybaki, część działki nr 10773/4

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 14 wrz 2018 13:05
  • Data opublikowania: piątek, 14 wrz 2018 13:19
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2019 10:15
Linki