Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Zapraszam serdecznie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny, które odbędzie się 19 września 2018 roku /środa/ o godz. 16.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 16 /18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

2. Podsumowanie akcji „Bezpieczne wakacje” /KMP, KMPSP,SM ,ITD/ oraz informacja KMP na temat efektywności patroli ponadnormatywnych – druk nr 952,952/1,952/2,952/3

3. Informacja dotycząca przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Analiza kontroli przeprowadzonych przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2018 roku – druk nr 943

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. w działach merytorycznie podległych Komisji - druk  nr 939

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 950,950A

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. – druk nr 942,942A

b) w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2019 rok – druk nr 942,942B

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki społeczno – gospodarczej na rok 2019 w działach merytorycznie podległych Komisji.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.    

  

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

Przewodnicząca                                                                                                                                                                                      

Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny,

 

Wanda Mężyńska

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 14 wrz 2018 12:49
  • Data opublikowania: piątek, 14 wrz 2018 12:54
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2018 10:03
Linki