Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na poasiedzenie w dniu 20 września 2018 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 20 września 2018 r. godz. 16.30 (czwartek) w Biurze Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta w zakresie warunków mieszkaniowych w kamienicy przy ul. Polowej 65.
  3. Przyjęcie sprawozdania Zespołu Kontrolnego w sprawie zleconego przez Radę Miejską zadaniem „zbadania należnych zobowiązań wobec Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w kontekście doniesień medialnych związanych z umorzeniem nadpłaconych należności”.
  4. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu.

 

 

Przewodnicząca

                                                                                                         Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                        Elżbieta Rabczyńska

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 14 wrz 2018 09:18
  • Data opublikowania: piątek, 14 wrz 2018 09:19
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2018 10:03
Linki