Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o możliwości ubiegania się do Samorządu Województwa Podlaskiego o dof. ze środków PFRON robót budowlanych dot. obiektów służących rehabilitacji z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

W załączeniu:

- skan pisma dot. DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE, DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI, W ZWIĄZKU Z POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z WYJĄTKIEM ROZBIÓRKI TYCH OBIEKTÓW

 

Link do strony:

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/pfron/dofinansowanie_robt_budowlanych/ 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 23 sie 2018 10:56
  • Data opublikowania: czwartek, 23 sie 2018 11:03
  • Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2018 12:08
Linki