Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy magistralnej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w systemie rur preizolowanych - ul. Sikorskiego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., ul. Kopernika 9A, 18-400 Łomża zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy magistralnej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w systemie rur preizolowanych o średnicy Dn400/630mm, na terenie obejmującym części działek nr: 22431/31, 22431/29 położonym przy ul. Sikorskiego w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 sie 2018 13:56
  • Data opublikowania: czwartek, 9 sie 2018 13:57
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 17 sie 2018 07:38