Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Fabryczna i ul. Cegielniana

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

           

           Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża, w dniu 12.07.2018r. została wydana decyzja Nr 31/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej, na terenie obejmującym części działek nr: 22429/78 i 23780 położonym w pasie drogowym ul. Fabrycznej i ul. Cegielnianej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 12 lip 2018 08:25
  • Data opublikowania: czwartek, 12 lip 2018 08:40
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 20 lip 2018 10:05