Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję w miesiącu lipcu 2018 r.

Uprzejmie informuję, że dnia 11 lipca 2018 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad LVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu czerwcu 2018 r.

 

 1. Składanie interpelacji i zapytań.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2018 - 2031 /druk nr 909, 909A/

b)    w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018 /druk nr 910, 910A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Łomża /druk nr 882, 882A/- wiodąca Komisja Gospodarki   Komunalnej i Rozwoju

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomża /druk nr 907, 907A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy /druk nr 908, 908A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 

 1. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży za 2017 rok /druk nr 906/- wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

 

 1. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

 10. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 11. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LVI sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                     Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                 Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 3 lip 2018 09:23
 • Data opublikowania: wtorek, 3 lip 2018 09:27
 • Data edycji: środa, 4 lip 2018 13:42
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 13 lip 2018 09:10
Linki