Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzienie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Zapraszam serdecznie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny, które odbędzie się 21 czerwca 2018 roku /czwartek/ o godz. 16.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży.
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu nr 13/18 z dnia 15 maja 2018 r.

2. Przygotowanie do akcji ”Bezpieczne wakacje”

- bezpieczny wypoczynek na terenie miasta

- monitorowanie i kontrolowanie miejsc i obiektów letniego wypoczynku, na podstawie informacji:

a)    Komendanta PSP- druk nr 876/2

b)    Komendanta KMP

c)    Komendanta ITD - druk nr 876

d)    Komendanta Straży Miejskiej - druk nr 876/1

3. Ocena przygotowania do sezonu letniego oraz stanu bezpieczeństwa kąpieliska miejskiego – druk nr 892

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta Łomża na rok 2018.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Łomżyńskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2018 rok - druk nr 878,878A

6. Informacja o funkcjonowaniu żłobków i przedszkoli z uwzględnieniem prognoz demograficznych - druk nr 891

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzy Miastem Łomża a Gminą Piątnica w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy – druk nr 877,877A

8. Ocena realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Łomża za 2017 r.- druk nr 881

9. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)    ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Łomża – druk 861,861A

b)    zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zasad ograniczania dostępności napojów alkoholowych w mieście Łomża – druk 861,861B

c)    wprowadzenia na terenie miasta Łomża ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – druk 861,861C

10. Informacja dotycząca zabezpieczenia różnych form wypoczynku oraz dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w okresie wakacji – druk nr 887

11. Sprawy różne i wolne wnioski.                                      

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

Przewodnicząca 

Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny,

 

Wanda Mężyńska

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 14 cze 2018 13:57
  • Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2018 14:20
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 22 cze 2018 08:11
Linki