Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego - Al. Piłsudskiego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Bogdana Webera w dniu 12.06.2018 r. została wydana decyzja nr 38/2018 o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego do przechowywania sprzętu rolniczego, na terenie położonym w Łomży, obejmującym działkę o numerze geod. 12227 przy Alei Józefa Piłsudskiego.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. nr 205.

 

Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 12 cze 2018 10:04
  • Data opublikowania: wtorek, 12 cze 2018 10:07
  • Data przejścia do archiwum: środa, 27 cze 2018 07:11
Linki