Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych kablowych linii sn i nn oraz stacji transformatorowej - ul. Ks. Anny

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Waldemara Bagińskiego, ul. Hipokratesa 23, 18-400 Łomża, w dniu 11.06.2018r. została wydana decyzja Nr 30/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych kablowych linii średniego napięcia SN 15kV i niskiego napięcia nn 0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15kV/0,4kV, na terenie obejmującym działki nr: 11272, 12570, 12064/34, 12064/197, 12064/200 położonym w rejonie ul. Zawadzkiej i ul. Ks. Anny w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 11 cze 2018 11:22
  • Data opublikowania: poniedziałek, 11 cze 2018 11:25
  • Data przejścia do archiwum: środa, 27 cze 2018 07:11
Linki