Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy garażu dla potrzeb obiektu sportowego (stadion miejski) - ul. Zjazd

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

            Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża, w dniu 06.06.2018r. została wydana decyzja Nr 29/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy garażu dla potrzeb obiektu sportowego (stadion miejski), na terenie obejmującym część działki nr 10061, położonym przy ul. Zjazd w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 6 cze 2018 11:00
  • Data opublikowania: środa, 6 cze 2018 11:04
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 22 cze 2018 08:11
Linki