Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn90 - rejon ul. Nowogrodzkiej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

            Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w dniu 05.06.2018r. została wydana decyzja Nr 28/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn90 na działkach nr 20251/52, 20251/24, 20251/19, 20251/21 z rur polietylenowych wraz z budową zespołu gazowego na przyłączu Q=63Nm3/h na działce nr 20251/9, na terenie położonym w rejonie ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 5 cze 2018 09:09
  • Data opublikowania: wtorek, 5 cze 2018 09:11
  • Data przejścia do archiwum: środa, 20 cze 2018 08:21
Linki