Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV i linii kablowych nN-0,4kV - Al. Piłsudskiego i ul. Towarowa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w dniu 04.06.2018r. została wydana decyzja Nr 27/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN-15kV i linii kablowych nN-0,4kV, na terenie obejmującym działki nr: 23129/1, 23129/8, 23129/7, 23129/9, 23129/12, 23658/6, 23658/8, 23658/4, 23659/9, 23659/16, 23663/11, 23128/2, 23130, 23164, 23664/2, 23658/11, 23664/3, położonym w rejonie Al. Piłsudskiego i ul. Towarowej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 5 cze 2018 08:32
  • Data opublikowania: wtorek, 5 cze 2018 08:35
  • Data przejścia do archiwum: środa, 20 cze 2018 08:21