Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 - ul. Nowogrodzka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa w dniu 08.05.2018r. została wydana decyzja Nr 26/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 z rur polietylenowych, na terenie obejmującym część działki o nr 20400 będącej pasem drogowym ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 9 maj 2018 09:40
  • Data opublikowania: środa, 9 maj 2018 09:43
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 maj 2018 07:15
Linki