Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nn-0,4kV - ul. Nowogrodzka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

           Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 07.05.2018r. została wydana decyzja Nr 25/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nn-0,4kV, na terenie obejmującym część działki nr 20400 położonym w pasie drogowym ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

 
 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2018 12:03
  • Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2018 12:06
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 maj 2018 07:39
Linki