Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego do przechowywania sprzętu rolniczego - Al. Józefa Piłsudskiego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawieustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego do przechowywania sprzętu rolniczego, na terenie położonym w Łomży, obejmującym działkę o numerze geod. 12227 przy Alei Józefa Piłsudskiego.

            W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży (Stary Rynek 14, pok. 205) w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży tj. do dnia 28 maja 2018r.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2018 11:55
  • Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2018 11:58
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 maj 2018 07:39
Linki