Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy bulwarów w Łomży - II etap - rejon ul. Rybaki i ul. Sikorskiego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

                 

                  Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Miasta Łomża, Pl. Stary Rynek 14, w dniu 03.04.2018r. została wydana decyzja nr 20/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy bulwarów w Łomży - II etap, na terenie obejmującym działki nr: 10060, 10772/3, 10772/4, 10774, 10775/2, 10776/1, 10776/2, 10779/1, 10779/2, 10779/3, 10780/1, 10780/2, 10780/3, 10781/1, 10781/2, 10781/3, 10874/3, 10874/4, 10874/6, 10874/7, 10875/1, 10875/2, 10875/3, 10876/1, 10876/2, 10876/3, 10877/1, 10877/2, 10877/3, 10878/4, 10878/5, 10878/6, 10878/7, 10878/8, 10878/9, 10878/10, 10878/11, 10878/12, 10879/1, 10879/2, 10879/3, 10880/1, 10880/2, 10880/3, 10882/1, 10882/2, 10882/3, 10883/1, 10883/2, 10883/5, 10884/10, 10884/7, 10884/8, 10887/5, 10887/6, 10888, 10889, 11669/10, 12236/10, 12236/11, w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Rybaki w Łomży.

 

                   Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. nr 205.

                   Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 3 kwi 2018 11:12
  • Data opublikowania: wtorek, 3 kwi 2018 11:14
  • Data przejścia do archiwum: środa, 18 kwi 2018 08:19
Linki