Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2018

Dotyczy zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV w rejonie ul. Księcia Stanisław w Łomży realizowanej przez PGE Dystrybucja S.A.Nr ewidencyjny zgłoszenia budowy
BUD.6743.3.2.2018
Data zgłoszenia budowy
07.03.2018 r.
Imię i nazwisko albo nazwa inwestoraPGE Dystrybucja S.A.Adres projektowanego obiektu
Działki nr 12056/9, 11316/4, 12714/1, 12672 w Łomży
Opis projektowanego obiektuBudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV
Data wniesienia sprzeciwu
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu
 29.03.2018 r.

 

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 8 mar 2018 12:12
  • Data opublikowania: czwartek, 8 mar 2018 13:22
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 16 mar 2018 08:13
Linki