Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej - ul. Szmaragdowa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

           Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., ul. Kopernika 9A w dniu 01.03.2018r. została wydana decyzja nr 14/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w systemie rur preizolowanych o średnicach Dn200/355mm i Dn150/315mm na terenie obejmującym działki nr: 12292/3, 12296/3, 12295/1, 12294/3, 12294/4, 12294/5, 12721, położonym przy ul. Szmaragdowej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. nr 205.

            Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 1 mar 2018 10:09
  • Data opublikowania: czwartek, 1 mar 2018 10:12
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 30 mar 2018 08:22