Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych niskiego i średniego napięcia - ul. Elbląska, ul. Wojska Polskiego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

          Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 28.02.2018r. została wydana decyzja Nr 13/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych niskiego i średniego napięcia nN-0,4kV, SN-15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV na terenie obejmującym działki nr: 31324/1, 30260, 30259, 30258, 30257, 30256, 30255, 30254, 30253, 30252, 30251, 30250, 30249, 30248, 30247, 30246/2, 30245/2, 30244/1, 30244/2, 30243, 30242, 30241, 30240, 30239, 30238, 30237, 30236, 30300, 30601, 30221/8, 30220/8, 31324/2 położonym w rejonie ul. Elbląskiej i ul. Wojska Polskiego w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 28 lut 2018 13:28
  • Data opublikowania: środa, 28 lut 2018 13:30
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 mar 2018 07:52