Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej - ul. Poznańska, Al. Piłsudskiego i ul. Spokojna

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

            Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 28.02.2018r. została wydana decyzja Nr 12/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej: SN-15kV, nn-0,4kV oraz trzech kontenerowych stacji transformatorowych na terenie obejmującym działki nr: 30675/1, 31322, 31321, 30717, 30723, 30722, 30721, 30724, 30726, 30727, 30728, 30730, 31330, 30741, 30731/1, 30732/3, 30731/2, 30732/4, 30733/2, 30736/3, 30737, 30930, 24019, 23141/7, 23141/8, 23141/5, 23141/6, 23140, 22554/5, 23164, 23165, 23166/1, 22893/23, 22893/22, 22554/9, 23168, 23167/1, 23167/2, 22554/8, 23156, 23155, 23154, 23153, 23152, 23151 położonym w rejonie ul. Poznańskiej, Al. Piłsudskiego i ul. Spokojnej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 28 lut 2018 11:29
  • Data opublikowania: środa, 28 lut 2018 11:32
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 mar 2018 07:52