Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Akademicka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

           Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 27.02.2018r. została wydana decyzja Nr 11/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV na terenie obejmującym działki nr: 22893/40, 23224/3, 23224/1, 23444, 23445, 23446, 23461, 23460, 23459, 23458, 23447, 23472/1, 23472/23 położone w rejonie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Akademickiej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 27 lut 2018 10:41
  • Data opublikowania: wtorek, 27 lut 2018 10:43
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2018 12:31
Linki