Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym - ul. Zawadzkiej i ul. Ks. Anny

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że w dniu 14.02.2018 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku Waldemara Bagińskiego 18-400 Łomża, ul. Hipokratesa 23, z dnia 12.01.2018 r. o ustalenie warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, z dojazdami, stanowiskami postojowymi oraz przebudową zjazdu publicznego, na terenie położonym w Łomży przy ul. Zawadzkiej i ul. Ks. Anny, obejmującym działki o numerach geod. 12064/197, 12064/34, 11289 oraz część działek nr 12064/200, 11272 i 12570, z powodu złożenia wniosku o umorzenie postępowania.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. nr 205.

Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż  w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 14 lut 2018 14:14
  • Data opublikowania: środa, 14 lut 2018 14:23
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2018 07:38