Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nn-0,4kV - ul. Zawadzka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

           

           Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Grodzki Development Sp.J, ul. Nadjeziorna 19/U1, 19-300 Ełk, w dniu 12.02.2018r. została wydana decyzja Nr 8/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nn-0,4kV na terenie obejmującym część działki nr 12720/2 położonej przy ul. Zawadzkiej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 12 lut 2018 08:53
  • Data opublikowania: poniedziałek, 12 lut 2018 08:56
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 08:49