Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej sn i nn wraz z kontenerową stacją transformatorową - ul. Poligonowa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

            Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w dniu 12.02.2018r. została wydana decyzja Nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową na terenie obejmującym część działki nr 40075 położonej przy ul. Poligonowej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 12 lut 2018 08:50
  • Data opublikowania: poniedziałek, 12 lut 2018 08:53
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 08:49