Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Fabryczna, ul. Cegielniana

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

           

            Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w dniu 12.02.2018r. została wydana decyzja Nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie obejmującym część działki nr 22429/78 położonej w rejonie ul. Fabrycznej i ul. Cegielnianej w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 12 lut 2018 08:44
  • Data opublikowania: poniedziałek, 12 lut 2018 08:49
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 08:49