Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Sikorskiego, ul. Kolejowa i ul. Towarowa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

  

            Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.) informuję, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łomży, ul. Zjazd 23w dniu 09.02.2018 r. została wydana decyzja Nr 7/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Łomży, w obrębie ul. Sikorskiego, ul. Kolejowej i ul. Towarowej, obejmującym działki nr 22431/29, 22893/30, 22893/15, 22893/29, 22893/28, 22893/27, 23663/4, 23663/8, 23663/12, 23663/11, 23663/10, 23659/16, 23659/9, 23659/11, 23659/10, 23876, 23877.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 207.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 9 lut 2018 14:00
  • Data opublikowania: piątek, 9 lut 2018 14:03
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 08:49