Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Akademicka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

   

            Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1073) informuję, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 11.01.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV na terenie obejmującym działki nr: 22893/40, 23224/3, 23224/1, 23444, 23445, 23446, 23461, 23460, 23459, 23458, 23447, 23472/1, 23472/23 położone w rejonie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Akademickiej w Łomży.

  

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 205).

  

             Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 sty 2018 14:22
  • Data opublikowania: piątek, 12 sty 2018 14:29
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sty 2018 09:57