Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży

- na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina – w ramach realizacji Projektu pn.: „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ulica Zawadzka odc. I i II”.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na w/w zadanie zamieszczono w pliku poniżej.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 11 sty 2018 12:17
  • Data opublikowania: czwartek, 11 sty 2018 12:22
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 lut 2018 08:10