Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Zapraszam serdecznie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny, które odbędzie się 13 grudnia 2017 roku /środa/ o godz. 09.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14.
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu nr 7/17 z dnia 22 listopada 2017 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców Miasta Łomża- druk nr 757,757A
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień na 2018 rok – druk nr 762,762A
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 759,759A
  5. Informacja dotycząca form pomocy dla dzieci z rodzin ubogich w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2017 r. – druk nr 758
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.                                        
Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

Przewodnicząca                                                                                                                                                                                       Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny,

 

Wanda Mężyńska

Pliki do pobrania:

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 7 gru 2017 12:35
  • Data opublikowania: czwartek, 7 gru 2017 12:40
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 15 gru 2017 12:53