Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 17.00 /poniedziałek/ w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta z udziałem Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie protokołu nr 43/17 z dnia 27 listopada 2017 roku.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży – druk nr 760, 760 A.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)    zmian w WPF na lata 2017 – 2030 – druk nr 761, 761 A ,

b)    zmian w budżecie miasta na 2017 rok – druk nr 759, 759 A.

  1. Analiza i wypracowanie końcowej opinii w sprawie projektu budżetu miasta na 2018 rok – druk nr 743 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031- druk nr 744.
  2. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

 Przewodnicząca

 Komisji Finansów i Skarbu Miasta

 

Marianna Jóskowiak

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 7 gru 2017 11:26
  • Data opublikowania: czwartek, 7 gru 2017 11:28
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 gru 2017 07:48